W 2010 roku K. Barczyk został Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.