28 lutego 2014 r. K. Barczyk został ponownie powołany do Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.